Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /customers/2/3/e/neurokbtgbg.se/httpd.www/wp-includes/load.php on line 651 Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /customers/2/3/e/neurokbtgbg.se/httpd.www/wp-includes/theme.php on line 2241 Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /customers/2/3/e/neurokbtgbg.se/httpd.www/wp-includes/formatting.php on line 4382 Personuppgiftspolciy | Neuro & KBT i Göteborg Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /customers/2/3/e/neurokbtgbg.se/httpd.www/wp-includes/formatting.php on line 4382 Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /customers/2/3/e/neurokbtgbg.se/httpd.www/wp-includes/formatting.php on line 4382 Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /customers/2/3/e/neurokbtgbg.se/httpd.www/wp-includes/formatting.php on line 4382 Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /customers/2/3/e/neurokbtgbg.se/httpd.www/wp-includes/formatting.php on line 4382 Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /customers/2/3/e/neurokbtgbg.se/httpd.www/wp-includes/formatting.php on line 4382 Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /customers/2/3/e/neurokbtgbg.se/httpd.www/wp-includes/formatting.php on line 4382 Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /customers/2/3/e/neurokbtgbg.se/httpd.www/wp-includes/formatting.php on line 4382 Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /customers/2/3/e/neurokbtgbg.se/httpd.www/wp-includes/formatting.php on line 4382 Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /customers/2/3/e/neurokbtgbg.se/httpd.www/wp-includes/formatting.php on line 4382 Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /customers/2/3/e/neurokbtgbg.se/httpd.www/wp-includes/formatting.php on line 4382 Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /customers/2/3/e/neurokbtgbg.se/httpd.www/wp-includes/formatting.php on line 4382

Personuppgiftspolciy

Information om behandling av personuppgifter vid Wolf KBT AB och Linnefors Psykologi HB.

GDPR, eller dataskyddsförordningen är en lag som gäller i hela EU från den 25 maj 2018. Den syftar till att vi alla ska få större kontroll över hur uppgifter om oss hanteras och öka säkerheten för hur våra personuppgifter behandlas. Personuppgifter är alla uppgifter som direkt eller indirekt kan kopplas till en enskild person. Dataskyddsförordningen kompletteras med andra regler, som gällande till exempel de krav som ställs på patientjournaler (Patientdatalagen) och de lagar som handlar om sekretess och tystnadsplikt.

Den här informationen syftar till att förklara hur Wolf KBT AB och Linnefors Psykologi HB hanterar dina personuppgifter. Om du har några frågor kring vår personuppgiftsbehandling vid Wolf KBT AB kan du vända dig till Li Wolf. Har du frågor gällande Linnefors Psykologi HB vänder du dig till Peter Söderstrand.

Personuppgiftsansvarig
Wolf KBT AB är ansvarig för de personuppgifter som behandlas i samband med vårdkontakterna mellan dig och oss. Kontaktuppgifter till Wolf KBT är:
Järntorgsgatan 12-14
413 01 Göteborg
Tel: 0706-691551
li.wolf@neurokbtgbg.se

Linnefors Psykologi HB ansvarar för de personuppgifter som behandlas i samband med vårdkontakten mellan dig och oss. Kontaktuppgifter till Linnefors Psykologi HB är:
Surbrunnsgatan 6
411 19 Göteborg
Tel: 0706-397502
peter@neurokbtgbg.se

Ändamål och rättslig grund för behandling
Wolf KBT AB och Linnefors Psykologi HB använder de uppgifter du lämnar till oss för att vi skall kunna ge dig en god och säker vård. De används också i det systematiska och fortlöpande patientsäkerhetsarbetet. Uppgifterna förs löpande in i journalsystemet. Uppgifterna är också till för att vara en informationskälla för dig som patient.

Den rättsliga grund som Wolf KBT AB och Linnefors Psykologi HB har för att behandla dina personuppgifter är att hälso- och sjukvård är en uppgift av sk allmänt intresse, det vill säga en verksamhet som är grundläggande för att vårt samhälle skall fungera. Legitimerade psykologer och psykoterapeuter är också skyldiga enligt lagen att dokumentera vården genom att föra journal (bland annat enligt Patientdatalagen). Våra verksamheter, precis som alla andra vårdgivare, står under tillsyn av Inspektionen för vård och omsorg och i händelse av deras tillsyn fyller patientuppgifterna en viktig funktion.

Lagringstid
Wolf KBT AB och Linnefors Psykologi HB kommer att radera dina personuppgifter i enlighet med reglerna i Patientdatalagen, dvs tidigast tio år efter den senast gjorda journalanteckningen.

Dina rättigheter
Du har rätt att få information om den personuppgiftsbehandling som sker. Du har även, med de begränsningar dom följer av Patientdatalagen, rätt att få dina personuppgifter rättade, att få uppgifterna raderade, att kräva att behandlingen av uppgifter i vissa fall begränsas, samt att invända mot behandling.

Mottagare av uppgifter
För alla patientuppgifter, både sådana du lämnar och sådana vi använder exempelvis i journalen, gäller reglerna om tystnadsplikt och sekretess. Reglerna om tystnadsplikt och sekretess följs alltid av Wolf KBT AB och Linnefors Psykologi HB. Uppgifter lämnas till utomstående endast om du har samtyckt till detta. I särskilda fall kan vi dock ha skyldighet enligt lag att lämna ut uppgifter, exempelvis barn som far illa. I dessa fall har vi anmälningsplikt till Socialtjänsten.

Regeln att lämna klagomål
Du har rätt att lämna klagomål till Datainspektionen rörande Wolf KBT AB´s och Linnefors Psykologi HB´s behandling av dina personuppgifter.

Uppgifter som krävs enligt lag
Enligt Patientdatalagen och Socialstyrelsens föreskrifter ställs krav på ett visst innehåll i patientjournalen. De krav som ställs är att vi ska föra in uppgifter om din identitet, väsentliga uppgifter om bakgrunden till vården, de bedömningar vi gör, de planeringar som görs och de åtgärder och insatser som genomförs. Vidare ställs krav på att vi anger vilken information som vi har lämnat till dig som patient, om val av behandlingsalternativ, utfärdande av intyg och remisser, samt ingående och utgående handlingar.

 

Notice: compact(): Undefined variable: limits in /customers/2/3/e/neurokbtgbg.se/httpd.www/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 853 Notice: compact(): Undefined variable: groupby in /customers/2/3/e/neurokbtgbg.se/httpd.www/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 853
Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /customers/2/3/e/neurokbtgbg.se/httpd.www/wp-includes/formatting.php on line 4382 Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /customers/2/3/e/neurokbtgbg.se/httpd.www/wp-includes/formatting.php on line 4382 Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /customers/2/3/e/neurokbtgbg.se/httpd.www/wp-includes/formatting.php on line 4382 Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /customers/2/3/e/neurokbtgbg.se/httpd.www/wp-includes/formatting.php on line 4382 Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /customers/2/3/e/neurokbtgbg.se/httpd.www/wp-includes/formatting.php on line 4382 Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /customers/2/3/e/neurokbtgbg.se/httpd.www/wp-includes/formatting.php on line 4382 Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /customers/2/3/e/neurokbtgbg.se/httpd.www/wp-includes/formatting.php on line 4382 Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /customers/2/3/e/neurokbtgbg.se/httpd.www/wp-includes/formatting.php on line 4382