Li Wolf

Li-NeurokbtLi Wolf är socionom, medicine magister och legitimerad psykoterapeut med KBT-inriktning. Hon har studerat psykoterapeutprogrammet med KBT-inriktning vid Karolinska Institutet i Stockholm. Hon är medlem i Akademikerförbundet SSR och Beteendeterapeutiska Föreningen, BTF.

Li Wolf har lång erfarenhet av att arbeta med KBT vid olika tillstånd. Hon har varit kliniskt verksam inom BUP Göteborg 1998 – 2013 och har arbetat med KBT sedan 1999. Hon har arbetat på behandlingshem, allmän öppenvårdsmottagning, inom akutverksamhet och på två specialistmottagningar, en för patienter med tvångssyndrom, OCD och en för patienter med ätstörningar. Li Wolf har specialistkunskap kring tvångssyndrom, OCD och övriga ångesttillstånd, ätstörningar och neuropsykiatriska tillstånd. Utifrån tjänstgöringen från BUP har Li Wolf även lång erfarenhet av att arbeta med utredningar, samlevnadsproblem och beteendeterapeutiskt familjestöd.

Li Wolf har även lång erfarenhet av att arbeta med beteendeanalytisk ledarskaps – och organisationsutveckling, karriärsutveckling och idrottspsykologisk konsultation.

Wolf KBT AB
Telefon: 070 – 669 15 51

E-post: li.wolf@neurokbtgbg.se

Neuro-Kbt:linje