Specifik fobi

Specifika fobier kännetecknas av en överdriven och funktionsnedsättande rädsla för något särskilt, till exempel insekter, ormar, höjder, trånga utrymmen, öppna platser, sprutor, blod, åska eller andra väderfenomen. Rädslan leder till att man i hög utsträckning undviker olika situationer eller kontrollerar på olika sätt för att försäkra sig om att inte komma i kontakt med det man är rädd för. Studier visar att specifika fobier förekommer hos cirka 11 % i befolkningen.

KBT-behandling vid specifik fobi har i flera studier visat god effekt. Behandlingen innebär att man gradvis, under kontrollerade former närmar sig det man är rädd för. Vid behandling av specifik fobi finns olika KBT-upplägg, men innehållet är detsamma. Skillnaden är att man kan arbeta med ett eller med flera sessioner. Specifik fobi är i regel mycket tacksamt att behandla med KBT och behandlingen är i regel kort.