Social fobi

Social fobi kännetecknas av överdriven rädsla och ångestreaktioner i sociala situationer, en påtaglig och överdriven rädsla att göra bort sig eller att bli negativt utvärderad. Social fobi leder ofta till undvikande av olika sociala situationer, så som att redovisa eller hålla ett anförande inför publik, uttala sig, undvikande av ögonkontakt och diverse olika s k säkerhetsbeteenden. Social fobi förekommer hos 13–14 % i befolkningen.

KBT-behandling vid social fobi har dokumenterat god effekt och innebär att man genom olika beteendeexperiment utmanar sina tankar om att bli negativt utvärderad, tränar sig i att bli mer observant på olika säkerhetsbeteenden och utökar sin förståelse för hur dessa vidmakthåller rädslan och att man under kontrollerade former, i små steg, exponerar sig för genom att delta i olika sociala aktiviteter.