Sekretess & journalföring

Som legitimerade psykoterapeuter står vi under Socialstyrelsens tillsyn. Vi har tystnadsplikt och är bundna till sekretess. Vi värnar om våra patienters rätt till integritet. Vi är också skyldiga att journalföra vårt psykoterapeutiska arbete.

Vad är en legitimation?