Utbildning & Handledning

Vi erbjuder olika utbildningar inom KBT, neuropsykiatri, ångeststörningar och ätstörningar. Vi skräddarsyr utbildningar efter önskemål. Vi erbjuder KBT-handledning för psykiatrin, socialtjänst, behandlingshem, gruppboenden, skola och habilitering.

Vi erbjuder handledning i neuropsykiatrisk utredning. Vi erbjuder också neuropsykologisk handledning, för psykologer som utreder ADHD, autismspektrumstörning, demens, eller kognitiv nedsättning av annan orsak.