Peter Söderstrand

Peter-NeurokbtPeter Söderstrand är legitimerad psykolog, specialist i neuropsykologi och legitimerad psykoterapeut med KBT-inriktning. Han har studerat psykoterapeutprogrammet med KBT-inriktning vid Karolinska Institutet i Stockholm. Han är medlem i Beteendeterapeutiska Föreningen, BTF, Sveriges Neuropsykologers Förening, SNPF, Sveriges Psykologförbund, SPF, och Svenska Föreningen för Kognitiva och Beteendeinriktade Terapier, sfKBT.

Peter Söderstrand är legitimerad psykolog sedan 1987 och har lång erfarenhet av utredning och behandling av neuropsykiatriska funktionshinder och andra psykiatriska diagnoser. Han har arbetat inom Vuxenhabilitering och Vuxenpsykiatrisk verksamhet. Han har arbetat med diagnostisk utredning av autismspektrumstörning, ADHD och Tourettes syndrom, men även med minnesstörning och demens. Har lång erfarenhet av att ge handledning inom det neuropsykologiska och neuropsykiatriska området. Hans behandlingserfarenhet omfattar de flesta av psykiatrins diagnosgrupper, inklusive neuropsykiatriska diagnoser, och har arbetat med KBT sedan 2007.

Peter Söderstrand har arbetat 2000-2014 vid Vuxenpsykiatriska mottagningen Neuropsykiatri Borås, 2014-2017 vid Lundströmmottagningen -utredningsenhet för könsidentitetsstörningar i Alingsås och sedan 2017 vid Vuxenpsykiatriska mottagningen Lerum som specialistpsykolog med inriktning mot komplicerade neuropsykiatriska utredningar.

Linnefors Psykologi HB
Telefon: 070 – 639 75 02
E-post: peter@neurokbtgbg.se

Neuro-Kbt:linje