Autism och Aspergers syndrom

Högfungerande autismspektrumstörningar, som t ex Aspergers syndrom, kännetecknas av svårigheter med socialt samspel, med språklig och ospråklig kommunikation och med begränsade, intensiva beteendemönster. Högfungerande autismspektrumstörning förekommer hos knappt 1 % av befolkningen.

Autismspektrumstörning är ett medfött funktionshinder och det finns ingen behandling för vuxna som hjälper mot själva grundtillståndet. Däremot är det vanligare vid autismspektrumstörning både med allmänna livsproblem eller med psykiska besvär som t ex ångest, depression eller liknande. KBT kan vara en god hjälp mot sådana besvär, men det är av stor betydelse att det ges av en terapeut som känner till och förstår de problem autismspektrumstörningen medför.