Tourettes syndrom

Tourettes syndrom kännetecknas av ofrivilliga muskelrörelser eller ljud (s k tics), som kan vara både enkla eller mer komplexa, dvs sammansatta, ritualliknande rörelser eller uttalanden. Ca 0,5-2% av befolkningen har Tourettes syndrom. Det är vanligt att den som har Tourettes syndrom även har t ex ADHD eller tvångssyndrom.

Tourettes syndrom är ett medfött funktionshinder, som inte kan försvinna med behandling. Det finns dock särskilda KBT-metoder som är effektiva för att minska besvären av ticsen och hjälpa personen att leva ett bra liv med funktionshinder.