ADHD

ADHD kännetecknas av svårigheter med uppmärksamhet, koncentration och organisationsförmåga, samt med hyperaktivitet och impulsivitet. ADHD utan särskilt mycket hyperaktivitet och impulsivitet kallas ofta för ADD. ADHD förekommer hos ca 2-4% av vuxna.

ADHD är ett medfött funktionshinder, som inte kan försvinna med behandling, men det finns gott forskningsstöd för att symtomen kan lindras. Det finns KBT-metoder som har god effekt både för själva ADHD-symtomen, men även för andra psykiska besvär som t ex ångest, depression eller liknande, vilka ofta förekommer samtidigt med ADHD.