Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /customers/2/3/e/neurokbtgbg.se/httpd.www/wp-includes/load.php on line 651 Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /customers/2/3/e/neurokbtgbg.se/httpd.www/wp-includes/theme.php on line 2241 Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /customers/2/3/e/neurokbtgbg.se/httpd.www/wp-includes/formatting.php on line 4382 Ätstörningar anorexi bulimi | Neuro & KBT i Göteborg Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /customers/2/3/e/neurokbtgbg.se/httpd.www/wp-includes/formatting.php on line 4382 Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /customers/2/3/e/neurokbtgbg.se/httpd.www/wp-includes/formatting.php on line 4382 Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /customers/2/3/e/neurokbtgbg.se/httpd.www/wp-includes/formatting.php on line 4382 Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /customers/2/3/e/neurokbtgbg.se/httpd.www/wp-includes/formatting.php on line 4382 Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /customers/2/3/e/neurokbtgbg.se/httpd.www/wp-includes/formatting.php on line 4382 Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /customers/2/3/e/neurokbtgbg.se/httpd.www/wp-includes/formatting.php on line 4382 Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /customers/2/3/e/neurokbtgbg.se/httpd.www/wp-includes/formatting.php on line 4382 Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /customers/2/3/e/neurokbtgbg.se/httpd.www/wp-includes/formatting.php on line 4382 Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /customers/2/3/e/neurokbtgbg.se/httpd.www/wp-includes/formatting.php on line 4382 Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /customers/2/3/e/neurokbtgbg.se/httpd.www/wp-includes/formatting.php on line 4382 Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /customers/2/3/e/neurokbtgbg.se/httpd.www/wp-includes/formatting.php on line 4382

Ätstörningar

Ätstörningar indelas i anorexia nervosa, bulimia nervosa och ospecificerade ätstörningar.

Anorexia nervosa kännetecknas av låg vikt, intensiv rädsla för viktuppgång, förvrängd kroppsuppfattning och kroppsmissnöje, samt återhållet ätande och överdrivet motionerande. Överdriven upptagenhet kring mat, kompensation, kropp och vikt utgör också den kliniska bilden och självkänslan är starkt påverkad av vikt och kroppsuppfattning. Ofta leder anorexia nervosa till allvarliga fysiska komplikationer som amenorré (menstruationsbortfall), ökad frusenhet, ökad kroppsbehåring, håravfall, trög mage, försämrad blodcirkulation, låg puls och framtida risk för benskörhet (osteoporos). Anorexia nervosa förekommer hos 0.6 % av befolkningen.

Bulimia nervosa kännetecknas av återkommande episoder av hetsätning, följt av kompensation genom kräkning, laxering, överdriven motion och återhållet ätande. Även här förekommer en intensiv rädsla för viktuppgång och kroppsmissnöje. Överdriven upptagenhet kring mat, kompensation, kropp och vikt utgör även här den kliniska bilden och självkänslan är också påverkad av vikt och kroppsuppfattning. Fysiska komplikationer som kan uppstå vid bulimia nervosa är sår i munhålan och svalget, frätskador på tänder, kaliumobalans och rubbning i kroppens metaboliska system. Bulimia nervosa förekommer hos 0.5 – 1 % av befolkningen.

Ospecificerade ätstörningar kännetecknas av de ovan beskrivna symtombilderna vid anorexia nervosa och bulimia nervosa, men vid ospecificerade ätstörningar förekommer inte alla symtomuttryck fullt ut. Ospecificerade ätstörningar är vanligare än både anorexia nervosa och bulimia nervosa och förekommer hos 2.8 % i befolkningen.

Behandling för anorexia nervosa och ospecificerad ätstörningar av anorektisk karaktär bör ske på specialistenheter inom psykiatrin med tillgång till vårdkedja och multidisciplinärt team. Flera av dessa patienter behöver vårdas inneliggande i slutenvård under någon del av behandlingen.

Transdiagnostisk KBT har god effekt som behandling för patienter med bulimia nervosa och enklare ospecificerade ätstörningar. KBT behandlingen handlar om att i en inledande fas arbeta med beteendeförändring för att etablera ett regelbundet och fullgott ätande och att bryta kompensation genom kräkning och/eller laxering. I genomförandet av denna beteendeförändring arbetar man också med organisations- och planeringsfärdigheter. Därutöver arbetar man med flera olika komponenter så som ångesthantering, att kunna hantera ätstörningsstyrda tankar, känsloreglering, interpersonella svårigheter, att utöka acceptans för kroppen och normal vikt, samt arbete med självkänsla.

Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /customers/2/3/e/neurokbtgbg.se/httpd.www/wp-includes/formatting.php on line 4382 Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /customers/2/3/e/neurokbtgbg.se/httpd.www/wp-includes/formatting.php on line 4382 Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /customers/2/3/e/neurokbtgbg.se/httpd.www/wp-includes/formatting.php on line 4382 Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /customers/2/3/e/neurokbtgbg.se/httpd.www/wp-includes/formatting.php on line 4382 Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /customers/2/3/e/neurokbtgbg.se/httpd.www/wp-includes/formatting.php on line 4382 Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /customers/2/3/e/neurokbtgbg.se/httpd.www/wp-includes/formatting.php on line 4382 Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /customers/2/3/e/neurokbtgbg.se/httpd.www/wp-includes/formatting.php on line 4382 Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /customers/2/3/e/neurokbtgbg.se/httpd.www/wp-includes/formatting.php on line 4382