Sömnstörning (insomni)

Sömnstörningar kännetecknas av otillräcklig eller dålig sömn som gör att man inte känner sig utvilad. Sömnstörningar kan innebära svårigheter att somna, att man sover lätt, oroligt och vaknar flera gånger på natten eller att man har tidiga uppvaknanden. Sömnstörningar leder till ökad trötthet, men kan också leda till koncentrationssvårigheter och humörsvängningar. Ungefär en tredjedel av Sveriges befolkning har problem med sömnen av och till.

KBT-behandling vid sömnstörningar innebär att man arbetar med tankar och antaganden kring sömn, med olika omgivningsfaktorer i sovrummet, avslappningstekniker, problemlösning och att man arbetar fram olika strategier för att maximera möjligheten till insomning.