Depression

Depression kännetecknas av nedstämdhet, gråtmildhet, orkeslöshet, trötthet, tröghet, försämrad tanke- och koncentrationsförmåga, minskat intresse, avtrubbat känsloliv, skuldkänslor, självunderskattning och sömnsvårigheter. Depression förekommer hos cirka 15 % av befolkningen.

En dokumenterat effektiv behandling vid depression är beteendeaktivering. Beteendeaktivering handlar om att träna sig i att hitta positiva och energigivande aktiviteter i vardagen som ökar energinivåer och väcker hopp. Man får träna sig i att snarare fästa uppmärksamhet på konsekvenser av sitt handlande och inte låta sitt beteende vara styrt av känsloläget i lika hög utsträckning. Man får också träna sig i att uppmärksamma och släppa depressivt grubbel, då detta har en vidmakthållande effekt på depressiviteten.