Hälsoångest (hypokondri)

Hälsoångest utmärks av en intensiv oro för att drabbas av en allvarlig, ofta dödlig sjukdom, vilket kan leda till en ständig upptagenhet av sådana tankar och beteendemönster som kretsar kring denna oro, t ex att söka läkarvård ovanligt ofta eller söka tröst mot oron från anhöriga.

KBT-behandling vid hälsoångest har i forskning visats ha viss effekt och innebär att man genom beteendeexperiment tränar sig i att utmana sina tankar om sjukdom med alternativa, mer realitetsanpassade förklaringar och att man parallellt minskar säkerhetsbeteenden, kontrollbeteenden och undvikande beteenden, som till exempel överkonsumtion av läkarvård, kontroll av kroppen eller att söka lugnande försäkringar från anhöriga.