Generaliserad ångest, GAD

Generaliserad ångest kännetecknas av en ständigt hög ångestnivå i vardagen med ängslan och ihållande orostankar i flera vardagliga situationer och svårighet att kontrollera sin oro. Muskelspändhet, irritabilitet, sömnsvårigheter, känsla av att vara rastlös, uppskruvad och på helspänn förekommer också. Generaliserad ångest förekommer hos 5 – 8 % av befolkningen.

KBT-behandling har i studier visats ha en måttlig effekt för GAD. En viktig faktor i GAD utgörs av svårigheter att hantera osäkerhet. En viktig del i behandlingen handlar om att utveckla en större tolerans för livets ofrånkomliga osäkerhet.

Man får lära sig att skilja på egentlig problemlösning och ofruktbart orosältande. Man får lära sig metoder för effektiv problemlösning och att minska orosältandet genom beteendeexperiment, exponering för osäkerhet, analys av nyttan med oron eller så kallad ”orosstund”.