Tvångssyndrom, OCD

Tvångssyndrom kännetecknas av tvångstankar och tvångshandlingar. Tvångstankar är ofta skrämmande och obehagliga och uppstår utan att man önskar det, tvångstankar leder till ångest eller känslor av obehag. För att neutralisera och minska obehag utför man tvångshandlingar som ger en kortsiktig ångestlindring. Exempel på tvångstankar kan vara överdriven rädsla för smuts och bakterier som leder till att man utför tvångshandlingar som till exempel handlar om överdriven handtvätt, duschning, städning eller att man undviker olika situationer eller föremål. Tvångssyndrom förekommer hos cirka 2 % i befolkningen.

KBT-behandling vid tvångssyndrom kallas för exponering med responsprevention, ERP, och har visat sig ha god effekt i flera studier. ERP innebär att man successivt, under kontrollerade former möter/ exponerar sig för sina tvångstankar och parallellt avstår från att utföra sina tvångsritualer. Behandlingen fokuserar också på att exponera för ångestskapande men ofarliga situationer eller föremål.